۱۳۸۷ بهمن ۱, سه‌شنبه

My article in roozonline

below is my article in roozonline. hamoon aksiyam ke roozonline gozashte bood o mizarram. http://www.roozonline.com/archives/2009/01/post_10944.php قانون جاذبه و کانون مدافعان حقوق بشر ‏ نر گس توسليان - یکشنبه 22 دی 1387 [2009.01.11] Rhonda Byrne‏ در کتاب خود "راز" از قدرت جاذبه ذهن آدمي سخن مي گو يد. طبق اين قانون، هر آن ‏چه ذهن آدمي بدان فکر کند، به سوي آن نيز متمايل مي گردد. اين قانون بيان مي دارد که مشکل بسياري ‏ازمردم دنيا آن است که اکثر اوقات به موضوعاتي مي انديشند که ازآنها مي ترسند و يا نمي‎ ‎خواهند برايشان ‏اتقاق بيفتد و بعد تعجب مي کنند که چرا دقيقا همان موضوعات برايشان رخ مي دهد.‏ قانون جاذبه از خنثي بودن نيروي ذهن آدمي سخن مي گويد و بيان مي دارد که ذهن آدمي آنچه را که بدان مي ‏انديشد به طور خنثي دريافت مي کند. به عنوان مثا ل طبق قانون جاذبه، ذهن آدمي تفاوتي بين دو جمله "من از ‏اينکه دير برسم بيزارم" و " من دوست دارم دير برسم" قائل نمي گردد و در هر دو مورد، پيام" دير ‏رسيدن" را دريافت مي کند و بدان طرف آدمي را هدايت مي کند.‏ قانون جاذبه نتيجه گيري مي کند که چنانچه ضد فرد، مکتب و يا انديشه اي هستيد، بدترين کار ممکن آن است ‏که عليه آن فرد، حزب، مکتب و يا انديشه سخن بگوييد يا فعاليت کنيد!‏‎ ‎در عوض، راه حلي که قانون جاذبه ‏ارائه مي دهد آن است که فرد، مکتب يا انديشه مخالف آن را جايگزين کرده و به نفع آن سخن بگوييد. بنابراين ‏به جاي آن که در تظاهرات ضد جنگ شرکت کنيد، در تظاهرات به نفع صلح شرکت جوييد. به جاي آنکه بر ‏عليه تبعيض نژادي سخن بگوييد، از برابري انسانها صحبت کنيد. به جاي اينکه کمپيني عليه فقر تشکيل دهيد، ‏کمپيني به نفع " توزيع عادلانه ثروت " شکل دهيد. قانون جاذبه بيان ميدارد که چنانچه دقت کرده باشيم، در ‏بسياري از موارد در انتخابات، افرادي که عليه آنها بيشترين تبليغات صورت مي گيرد، بيشترين آرا هم کسب ‏مي کنند.‏ حال من همين قانون را در مورد "کانون مدافعان حقوق بشر" جاري مي بينيم. با آنکه کانون فعاليت خود را از ‏سال 1379 آغاز کرده است، ولي براي اولين بار بعد از پلمب دفتر آن بود که نام آن به يکباره در تمامي ‏رسانه هاي داخلي و خارجي مطرح گرديد و افکار داخلي و بين المللي بسياري را به خود جلب کرد. بنابراين ‏در اينجا نه به عنوان يکي از طرفداران کانون مدافعان حقوق بشر، بلکه به عنوان شهروندي بي طرف به ‏جمهوري اسلامي پيشنهاد مي کنم که چنانچه مي خواهد اين تشکل را ساکت کند يا حداقل در حاشيه نگه دارد، ‏به جاي آنکه عليه کانون دست به اقداماتي بزند که بيشترين توجهات را بدان جلب نمايد، حقوق بشر را رعايت ‏کند.‏ در اين صورت، کانون مدافعان حقوق بشر، بهانه اي براي فعاليت و اساسا وجود در سطح داخلي و بين المللي ‏نخواهد داشت. ‏ ‏--‏ ‏* توضيح روز: نرگس توسليان، دختر شيرين عبادي، برنده جايزه صلح نوبل است.‏ ‏ ‏ بازگشت به صفحه اول استفاده‌ غیر تجاری از مطالب «روز»‌ تنها بر اساس پروانه‌ کریتیو لایسنس و به‌ طور مشروط آزاد است.

هیچ نظری موجود نیست: