۱۳۸۹ مهر ۲۵, یکشنبه

بی‌ تو ...

بی‌ تو نه امور این جهان لنگ شده نه بین زمین و آسمان جنگ شده نه کوه شده آب، نه دریا شده خورشید، اما دل‌ من برای تو تنگ شده ... دل‌ ما برای تو هزار بار تنگ شده تولدت مبارک رها ترینم ♥♥♥♥♥♥♥♥♥ In the memory of our dear Friend, Raha, Rest in Peace rahaa-tarinam

۱۳۸۹ مهر ۲۳, جمعه

Free my Brother abdulreza Tajik

کمپین خانوادهٔ بزرگ زندانیان سیاسی‌، با چهار هدف : ۱. همبستگی جهانی‌ با زندانیان سیاسی‌ و خانواده‌های آنها از طریق عضویت در کمپین ؛ ۲. تلاش جهانی‌ برای آزادی زندانیان سیاسی‌ از طریق فعالیت آهسته و پیوسته برای زندانیان و جلب افکار عمومی، ۳. دمیدن روح تازه در کالبد کم رمق اما، پر اشتیاق جامعه استبداد زدهٔ ایران از طریق معنا دار کردن زندگی‌ برای شهروندان ؛ ۴. تقویت روحیه مسئولیت پذیری و دگر دوستی‌ از طریق تمرین و مشارکت شهروندان در یک فعالیت بلند مدت، مسالمت آمیز و مدنی، تشکیل گشته است. شیوهٔ کار کمپین بدین صورت است ک هر عضو کمپین یک تا سه زندانی سیاسی‌ را انتخاب کرده و عضوی از خانوادهٔ او ویا دوست وی میشود و تا زمان آزادی او برای وی آهسته و پیوسته فعالیت می‌کند. من هم از امروز عبدالرضا تاجیک را به عنوان برادر خود انتخاب کردم Join " Free my Political Family Campaign" : http://www.freemyfamilycampaign.com/persian/index.php