۱۳۹۰ فروردین ۲۲, دوشنبه

امروز آخرین کتاب محبوبه جون عزیزمون هم درامد (هزار توی فضا) که با مهربانی تمام به ما ۵ نفر تقدیم کرده بود. دم مادر شوهر گل آبجیمون گرم ;)

هیچ نظری موجود نیست: