۱۳۹۰ مرداد ۱۶, یکشنبه

ششصد و شصت و شش بار سر زدم تا آخر بفهمم که " او" از ما بود یا از " آن ها" و امروز در آخرین بار ، اعتراف میکنم که هنوز بین " ما" و "آنها" سرگردانم...

هیچ نظری موجود نیست: