۱۳۹۰ دی ۲۹, پنجشنبه

گل پژمرده

برساند باد به گوشش که اگر در این فضای پژمرده و مسموم، سعی کرد گلی برویاند وگل نشکفت، تقصیر او نیست، تقصیر گل هم نیست. اصلا مگر همیشه باید مقصری یافت شود تا بتوان شب، سر را آسوده و بی دغدغه بر بالین گذاشت؟

هیچ نظری موجود نیست: