۱۳۹۲ خرداد ۲۵, شنبه

انتخابات (٢)

 به همان دلایلی که گفتم با حفظ احترام به آنهایی که رای می دادند ، نمی خواستم رای بدهم . یا حداقل بین رای ندادن  یا رای سمبلیک دادن مردد بودم. پنجشنبه شب یکی از بچه ها کمپینی راه انداخت و دعوت کرد که برای مبارزه با حجاب اجباری بدون حجاب برویم رای بدهیم ( یا حتی اگر نمی خواهیم به کاندیدای خاصی رای بدهیم صرفا بدون حجاب وارد سفارت شویم و رای سفید بدهیم). اگر اجازه دادند، عکس بگیریم و برای کمپین بفرستیم، اگر هم بدون حجاب راه ندادند باز شرح واقعه را برای کمپین  بفرستیم . از این ایده از جهت این که حرکتی مطالبه محور بود خوشم آمد. ولی باز شک داشتم .می ترسیدم آخرش به نفع سفارت تمام شود. تازه ژست روشنفکرانه هم بگیرند  که ببینید ما چقدر کشور آزادی هستیم که حتی بدون حجاب هم راحت ملت می آیند و به نظام رای می دهند. تا صبح با این فکر که بروم یا نروم  با خودم کلنجار رفتم. صبح یکی از بچه های کمپین  پیغام  داد که دارد می رود بی حجاب رای دهد . تصمیم گرفتم بروم آخر. پوستر " نه به حجاب اجباری" را برداشتم و لیستی از کاندیداهای سمبلیک ام را هم تهیه کردم که روی برگه رای بنویسم : نوید خانجانی، سعید عابدینی، نسرین ستوده ، رهبران بهایی ، میر حسین موسوی و کروبی، شیوا نظر آهاری [هر کدام را به عنوان نماینده یک قشر می خواستم بنویسم .] اتوبوس به نزدیکی های ایستگاه رسید که من یادم افتاد همه چیز آوردم و به فکر همه چیز بودم الا پاسپورتم . زنگ زدم به یکی از بچه ها که صبح بدون حجاب رای داده بود که ببینم میتوانم  بدون پاسپورت وارد سفارت شوم یا نه [ به خطراهداف کمپینی و نه رای دادن ] که گفت نه، از همان در ورودی پاسپورت می خواهند. این شد که چند قدم مانده به سفارت برگشتم . فرصت رفتن دوباره به خانه و برداشتن پاسپورت هم نبود .بعد از ظهر قراری داشتم در دانشگاه که نمی توانستم کنسل کنم و دیگر این که کسی را نمی شناختم که با روش کمپین بخواهد عصر جمعه رای بدهد . حال تنها رفتن را هم نداشتم [ بقیه یا تحریمی بودند یا پیرو رای دادن به شیوه متداول]،حداقل یکی باید می بود از من در حالت رای دادن عکس می گرفت . در ضمن ، حوصله نداشتم تنهایی بروم و از عده ای که به روال همیشگی در تجمعات خارج از کشور حضور دارند... !، فحش بشنوم. خوب این طوری شد که آخرش نرفتم ولی اینجا می توانید گزارش کسانی را که رفتند و رای دادند را بخوانید
 . ٢
. حسن روحانی پیروز شد. این پیروزی نصفه- نیمه مبار
  پیروزی نهایی باشد برای وقتی که بتوانیم همه در یک انتخابات آزاد رای بدهیم . انتخاباتی که همه گروه ها اعم از سلطنت طلب، چپ ، سکولار، مذهبی بتوانند کاندیدای خودشان را داشته باشند .
  پیروزی نهایی باشد برای محو شورای نگهبان ... 

 ٣
گاهی یک عکس /کاریکاتور بهتر از هزار پست حرف می زند


هیچ نظری موجود نیست: