۱۳۹۲ آذر ۴, دوشنبه

دو " بله " در یک هفتهبالاخره عروس خانم (ها ) بله را گفتند و توافقکی حداقل برای شش ماه بر قرار شد. دوباره حال و هوای روز بعد از انتخابات را پیدا کردم ، یک خوشحالی نصفه نیمه ،خب همین که سایه جنگ و تحریم از سر ایران برداشته شده جای خوشحالی دارد ، ولی موفقیت مذاکرات الزاما ربطی به بهبود اوضاع داخلی نخواهد داشت .

و ایضا بالاخره سوپروا یزرهم " بله " را گفت . فرستادم تز ام را برای یک ادیتور انگلیسی زبان که یک نگاهی به تز ام بیاندازد که از نظر نگارشی اشکالی نداشته باشد. قرار شد تا ٤ دسامبر برایم بفرستد . تا آن موقع نمی دانم چه کنم . نه آن فراغت لازم را دارم که دنبال کار جدید بگردم ، نه کار اساسی می توانم برای تز ام بکنم . [ منهای تصحیح بیبلیوگرافی و پاورقی و ...] . احتمالا یک سفر نیمه کاری هم به هلند خواهم داشت . هیجان زده ام . باورم نمی شود که تز ام بالاخره تمام شود . برای کار هم هیجان دارم ...هیچ نظری موجود نیست: