۱۳۸۹ خرداد ۲۸, جمعه

روند جدید مستندسازی در تلویزیون ایران علیه منتقدان حکومت

http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2010/06/100613_l42_irib_documentary.shtml

هیچ نظری موجود نیست: