۱۳۹۰ بهمن ۱۶, یکشنبه

اندر فواید سر خوشی های گاه و بی گاه

ز هشیاران عالم هر که را دیدم غمی دارد دلا دیوانه شو، دیوانگی هم عالمی دارد عکس از یک روز پاییزی در هاید پارک لندن

هیچ نظری موجود نیست: