۱۳۹۱ مرداد ۱۱, چهارشنبه

آزادی نیم بند
. نرگس محمدی با پرداخت وثیقه ۶۰۰ ملیون تومانی به طورموقت برای انجام معالجاتش آزاد شد.

احمد زيدآبادی دبير کل سازمان دانش آموختگان ايران (ادوار تحکيم وحدت ) هم به مرخصی آمد.مهدی محموديان زندانی سياسی عضو جبهه مشارکت ايران اسلامی نيز که تا به حال تنها يک بار توانسته بود از اين حق استفاده کند به مرخصی آمد


نازنین خسروانی و بهاره هدایت هم فعلا در مرخصی هستند

دلم نمیاد تبریک بگم، تبریک برای چه ؟ برای آزادی موقت آن هم با وثیقه های پانصد ، ششصد ملیونی تنها به جرم
  پوشش اخبار، صحبت از خانواده های زندانیان عقیدتی - سیاسی و یا دفاع ازحقوق اولیه هم نوعانشان ؟

این عکس " نیمکت پشت میله"را دیروز به یاد آزادی نیم بندشان گرفتم.

...
به امید آزادی " کامل"  همه زندانیان سیاسی و عقیدتی و همه خبرنگاران
هیچ نظری موجود نیست: