۱۳۹۱ آبان ۱۵, دوشنبه

خواب شب خبر می دهد از سر درون

دیشب خواب دیدم که یک اخطاریه  از دانشگاه برام آمده که " شما تاخیر دارید : طبق قوانین دانشگاه، باید هر روز بین ساعت ٨:٣٠ - ٩ در دانشگاه حاضر باشید و کار خود را شروع کنید . این در حالی است که طبق آمار ما، شما بسیار دیرتر از این ساعت به دانشگاه می آید. "
دیگه در خواب به ذهنم نرسید که آخه وقتی کلاس درسی نیست، چه حضور و غیابی و اصلا مگر نه این که خیلی از دانشجوها کلا دانشگاه نمی آیند و ازخانه، دانشگاه های دیگر یا حتی بعضا از کشورهای خودشان تزاشان را می نویسند و تحویل می دهند؟ ...
نمی دانم خلاصه که تعبیرش چه بود، تز ام عقب است ؟ دل به تز نمی دم ؟ سر کار بعدی ام قراره دیر برسم ؟ ازآخرین گیرهای استاد راهنما ام ترسیدم ؟ همش یا هیچ کدام ؟      

هیچ نظری موجود نیست: