۱۳۹۱ آذر ۲۶, یکشنبه

استثنا این بار به جای سفره آرایی...

قرار نیست همیشه سفره آرایی باشه ، نوبتی هم که باشه این بار نوبت " درخت آرایی " است آن هم از نوع کریستمس اش
 
 

هیچ نظری موجود نیست: