۱۳۹۱ دی ۱۱, دوشنبه

از معاشرت های من و نسل جدید ایران

فقط شش سال از من کوچک تر است و فقط شش سال بیشتر از من ایران بوده ، اما گویا سرعت رواج اصطلاحات در همین شش سال هم خیلی زیاد بوده ، خلاصه یک اصطلاحاتی به کار میبره که من نمیدانم.
جهت روشنگری زبان عامیانه مادری و این که اگر شما هم مثل من بیش از شش سال ایران نبوده اید ، احتملا با این اصطلاحات آشنا نیستید، چند نمونه اش را میاورم، اما  اصطلاح امروز
طرف پرچمش خیلی بالا است، یعنی : طرف خیلی کار درسته
           

هیچ نظری موجود نیست: