۱۳۹۲ اردیبهشت ۷, شنبه

نوشابه معجزه گر


اگر با وجودی که خواب کافی داشته اید، سرتان به شدت گیج می رود ؛  فشارتان پایین است و بدنتان کوفته و خسته و تمرکزی هم ندارید و هر چقدرهم آب قند و شیرینی میل کردید ، افاقه ای نکرد،  حتما " یک لیوان سوناپ معمولی ( و نه رژیمی )"  را امتحان کنید. معجزه می کند. [ گاز نوشبه سبب می شود قندش زودتر جذب بدن شود .]
پ. ن - کشف همسر جان بود

هیچ نظری موجود نیست: