۱۳۹۲ اردیبهشت ۱۳, جمعه

نوشیدنی یک مصاحبه کاری

 چای یا قهوه ؟ -
. آب قند لطفا - 
 
 

هیچ نظری موجود نیست: