۱۳۹۲ خرداد ۱, چهارشنبه

یک پیشنهاد عملی

[ از حسین باستانی ]
حسین باستانی : " پیشنهاد اضافه شدن یک بند به قانون انتخابات: - شرط احراز صلاحیت کاندیداهای متناصب مختلف در شورای نگهبان، عدم وابستگی به "کل" روسای زنده دولت در نظام جمهوری اسلامی ایران است [ابوالحسن بنی صدر، میرحسین موسوی، اکبر هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی، محمود احمدی نژاد]. تبصره: وابستگان به نامبردگان فوق تحت شرایطی خاص با حکم حکومتی قابل تاییدند.
* باور کنید این اصل، بسیار شفاف تر از اصول پیچیده فعلی تکلیف بررسی صلاحیت ها را برای شورای محترم نگهبان روشن خواهد کرد.
 "

 پ. ن - در این شلوغی ها، رشته مطالعات زنان دانشگاه تهران هم حذف شد
   

هیچ نظری موجود نیست: