۱۳۹۲ اردیبهشت ۱۴, شنبه

امان از این خواب های آخر هفته ...


بیدارشم ؟ خب برای چه بیدارشم ؟ مگر دو روز بیشتر دارم در هفته که بتوانم صبح اش بدون دلشوره دیر شدن یا عذاب وجدان بخوابم ؟
پس میخوابم ... ساعت شده ٩ ، ٩:٣٠، ١٠، ١٠:٣٠ و حتی بعضی هفته ها ١١ ...
اما صبحی که تا نیمه ظهر اش خوابیده باشی ، اگر شبش تا دیر وقت بیرون باشی که هیچ، اما اگر خانه باشی خب مگه میتوانی مثل آدمیزاد بخوابی ؟ ساعت  شد ١٢، ١٢:٣٠، ١، ١:٣٠، ٢ ... نه خیر، انگار نه انگار،حس ساعت ٩ شب را دارم، شاید قهوه درست کنم فیلمی ببینم ...
روزه تعطیل بعدی هم بین منوال میگذارد با این تفاوت که فرداش دیگه شانس تا لنگ ظهر خوابیدن هم نداری و من از وقتی که یادمه همیشه روزهای دوشنبه ( یا وقتی ایران بودم شنبه ) خواب آلود و کلافه با خودم کلنجارمی رفتم که خواب بی قید و بند آخر هفته کلا پدیده مفیدی است یا مضر؟ 

هیچ نظری موجود نیست: