۱۳۹۲ اردیبهشت ۱۸, چهارشنبه

Ladies & Gentlemen, Please Welcome The Center for Supporters of Human Rights !


                                                    در راستای اهداف کانون مدافعان حقوق بشر
                                    مرکز حامیان حقوق بشر توسط شیرین عبادی تأسیس شد
  
                                                                                                                                                                    
"مرکز حامیان حقوق بشر" درراستای اهداف "کانون مدافعان حقوق بشر" توسط شیرین عبادی، برنده صلح نوبل2003 تأسیس شد. شیرین عبادی، رییس کانون مدافعان حقوق بشر و جمعی از حامیان حقوقبشر در ژانویه 2013 این نهاد جدید را تأسیس و به ثبت رسانده اند.
به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، هدف"مرکز حامیان حقوق بشر" براساس اساسنامه اش، "ارتقا و بهبود وضعیتحقوق بشر در خاورمیانه و به ویژه ایران"، "دفاع از قربانیان نقض حقوقبشر از طریق کمک های حقوقی" و "گزارش دهی و اطلاع رسانی در مورد وضعیتحقوق بشر در ایران" اعلام شده است.
خانم عبادی در خصوص "مرکز حامیانحقوق بشر" گفت که این مرکز غیر انتفاعی بوده و به هیچ حزب، گروه یا حکومتیوابسته نیست.  او همچنین گفت که شیوهفعالیت "مرکز حامیان حقوق بشر" به دلیل دوری از ایران کمی متفاوت ازکانون مدافعان حقوق بشر است.
خانم عبادی که به ریاست این مرکز انتخابشده است، در خصوص چرایی تأسیس "مرکز حامیان حقوق بشر" گفت: "ازآنجا که بسیاری از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر در زندان های جمهوری اسلامی،زندانی هستند و همچنین سرکوب شدیدی که از سوی حکومت صورت می گیرد، هر نوع فعالیتحقوق بشری در ایران غیر ممکن شده است،  بنابراین در راستای اهداف کانون مدافعان حقوقبشر، این نهاد تأسیس شده است."
سید محمد سیف زاده و عبدالفتاح سلطانی دوعضو شورای عالی نظارت کانون مدافعان حقوق بشر هستند که دوران محکومیت خود را درزندان می گذرانند. نرگس محمدی، دیگر عضو شورای عالی نظارت این کانون نیز که به شدتبیمار است برای درمان در مرخصی استعلاجی بسر می برد. محمد علی دادخواه دیگر عضوشورای عالی نظارت کانون مدافعان حقوق بشر نیز که حکم اش قطعی شده است و برای اجرایمحکومیت به زندان رفته بود از تاریخ بیستم دی ماه 1391 در بیرون از زندان است.
بنابراین خانم عبادی تأکید کرد که کانونمدافعان حقوق بشر منحل نشده است و سایت آن با کمک اعضای کانون به طور مرتب به روزمی شود و همچنین سایر فعالیت هایی که امکان انجام آن در شرایط فعلی ایران امکانپذیر باشد، ادامه خواهد داشت.
رییس کانون مدافعان حقوق بشر در ادامه گفتکه "مرکز حامیان حقوق بشر" در حقیقت خواهر دو قلوی "کانون مدافعانحقوق بشر" است و نه جایگزین آن.
از همین رو سایت "مرکز حامیان حقوقبشر" با شعار "حقوق بشر استانداردی برای چگونه زیستن و قابل انطباق باهر فرهنگ و آیینی است"، فعالیت خود را آغاز کرد. "بانک اطلاعاتی دربارهزنان برابری طلب در ایران" و "تریبون آزاد وکلا" از جمله فعالیتهای "مرکز حامیان حقوق بشر" است که در سایت این مرکز قابل مشاهده است.
تریبون آزاد وکلا اختصاص به درج اخباروکلایی دارد که به مناسبت اشتغال به حرفه وکالت و دفاع از موکلان خود از سویمأموران امنیتی و دادگاه های انقلاب مورد اذیت و آزار قرار گرفته اند. همچنین درجآخرین اخبار مربوط به قوانین داخلی و بین المللی در ارتباط با موضوعات مختلف حقوقبشری یکی دیگر از فعالیت های سایت این مرکز است.
سایت مرکز حامیان حقوق بشر در آدرس www.cshr.org.ukقابل مشاهده است. همچنین با این مرکز می توان با ایمیل info@cshr.org.uk ارتباط برقرار کرد.
این نهاد حقوق بشری قرار است به عنواناولین فعالیت خود، همایشی را با عنوان "بررسی عملکرد و نتیج حاصل از 34 سالجنبش فمینیستی در ایران" برگزار کند. این همایش با همکاری "سواس (SOAS) دانشگاهلندن" در تاریخ اول ماه جون 2013 برگزار می شود که در آن چند تن از فعالانجنبش فمینیستی ایران به ارائه نظرات خود می پردازند


هیچ نظری موجود نیست: