۱۳۹۲ اردیبهشت ۳۰, دوشنبه

خرید به شیوه اصلاح طلبی


این ... بار است که می رفتم که پس بدهم کفش را. انگار که طلسم شده است . خیلی وقت است که هیچ کفش رسمی ( و کمی پاشنه بلند ) نتوانسته ام پیدا کنم که در طول روز باهاش راحت باشم. برای ... باربود که رفتم که پس بدهم [ حالا باز جای شکرش باقی است که می شود پس داد و کفش دیگری خرید]. هر دفعه هم مجبورم که از دفعه قبلی کف مطالباتم را پایین تر بیاورم. موقع پرداخت پول امروز داشتم با خودم اتمام حجت می کردم " من این کفش را می خرم، با علم به این که انتظار معجزه ازآن نسبت به کفش های قبلی نداشته باشم؛  انتظار نداشته باشم که در تمام طول روزدرآن راحت باشم، انتظاری پیاده روی طولانی مدت را با آن نداشته باشم ، یا حتی انتظار ایستادن طولانی مدت با آن را  .." خلاصه که کف مطالبات کفشی من تا امروز به اینجا رسیده، نمی دانم همینقدر هم جواب خواهد داد یا نه ، یا این که آخرش باید کلا قید کف مطلبات و کفش پاشنه بلند را تا مدتی که خدا می داند چقدر خواهد بود، بزنم .
پ.ن - این کفش را هم در جریان جست و جوی اینترنتی پیدا کردم، من که همان کفش معمولی را هم به زور تحمل می کنم ولی از همان وقت که چشمم  به این کفش افتاد در حیرتم که راستی چه کسی می تواند از صلاحیت این پاشنه ها عبور کرده و صاحب آن ها شود.
هیچ نظری موجود نیست: