۱۳۹۲ اردیبهشت ۲۷, جمعه

آن کس که ب/نداند و ب/نداند که ب/نداند ..

برخی دانستن ها و تعامل ها هستند که کمکت می کنند راحت تر تصمیم بگیری، مصمم ترانتخاب کنی و در نهایت بهتر و محکم تر از انتخابت دفاع کنی
.
برخی دانستن ها هم هستند که می آیند و آبی از شک و تردید بر روی تصمیم ات می پاشند ، بدون آن که الزاما آتش دیگری برپا کنند... فقط آن قبلی را خاموش می کنند ، طوری که دیگر نتوانی راجع بهش صحبت کنی ونظر بدهی و حتی نتوانی علیه اش هم حرفی بزنی، چون که هنوز گرمای آتش دیگری را حس نکرده ای هر چند که آتش خودت هم خیلی وقت است که خاموش شده
 ...
* [ در آستانه تحریم انتخابات یا رای به هاشمی ]

هیچ نظری موجود نیست: