۱۳۹۲ اردیبهشت ۲۵, چهارشنبه

کمی هیجان زده ام

این که یک عمر درمغزت کرده باشند که آدم هایی - چه خوب ، چه بد - دیگر نیستند،  وجود خارجی ندارند، مربوط به کتاب های تاریخ اند و بعد همان آدم ها را بعد از مدت ها ، در کنفرانسی، ورکشاپی، از طریق دوستی، ...  ببینی، صرف نظر از آن که دیدگاه ات نسبت به آن افراد چه باشد، هیجان دارد. کمی هیجان زده ام.

هیچ نظری موجود نیست: