۱۳۹۲ مهر ۱۲, جمعه

در مذمت طرفداران سینه چاک داغ تر از آش ..

رضا پهلوی، از خیلی از طرفدران متعصبش، منطقی تر، مودب تر، با فرهنگ ترو ..." تر " است . ای کاش این طرفداران دو آتیشه متعصب می فهمیدند که این طرز رفتار و برخوردشان، چقدر به ضرر رضا پهلوی تمام می شود.

در همین راستا دعای امروز : اللهم خلص کل بنی انسان من الطرفداران المتعصب دو آتیشه

 

هیچ نظری موجود نیست: