۱۳۹۲ آبان ۸, چهارشنبه

درباره یک کمپین" کمپین گفت و گو در مورد انرژی هسته ای " ، از سوی مرکز حامیان حقوق بشر راه اندازی شد. هدف این کمپین ، نه مخالفت و نه موافقت با انرژی هسته ای ، که صرفا ایجاد یک بستر مناسب برای گفت و گو موافقان و مخالفان در این زمینه است . متاسفانه به دلیل سانسور شدید در ایران ، به غیر از دیدگاه رسمی دولت ، هیچ دیدگاه دیگری اجازه انعکاس پیدا نکرده است . از جمله مسایل مختلفی که در ارتباط با انرژی هسته ای باید مطرح گردد مسایل مرتبط با زیست محیطی ، سلامتی و اقتصادی است و هم چنین بهره گیری از تجارب مثبت و منفی کشورهایی که از  انرژی هسته ای خود استفاده کرده اند . کمپین، صرفا یک کمپین حقوق بشری است که در ارتباط با حق آزادی بیان و اطلاع رسانی به شهروندان ایرانی فعالیت می کند . از این پس مرکز هرهفته ، مقالاتی را از هر دو گروه موافق و مخالف منتشر خواهد کرد.

توضیح عکس : عکسی را که برای این پست انتخاب کرده ام ، عکس خورشیدی است که به انرژی هسته ای " نه  "، می گوید. این عکس البته ربطی به کمپین ندارد ، چون صرفا خودم از جمله مخالفان انرژی هسته ای و معتقد به جایگزینی انرژی هسته ای با دیگر انرژی ها، از جمله انرژی خورشیدی هستم ، این عکس را برای این پست انتخاب کردم


لطفا براى امضاى بيانيه


لطفا براى امضاى بيانيههیچ نظری موجود نیست: