۱۳۹۳ فروردین ۲۴, یکشنبه

"کودکان کار" در جواب
این هفته به بهانه اظهارات مدیر روابط عمومی شهرداری کرمانشاه در مورد کودکان کار و راهکارهای پیشنهادی وی نگاهی کردم به وضعیت کودکان کار در ایران [ از جمله در قوانین و سیاست های دولت و هم چنین تلاش های جامعه مدنی در این زمینه]

  لینک برنامه:
www.manoto1.com/videos/45807/vid4995
 
از دقیقه ١٣:١٢ تا  ٣٠:٠٥

هیچ نظری موجود نیست: