۱۳۹۳ اردیبهشت ۳, چهارشنبه

انتخاب

 
١. فقط انتخاب بین بد و بدتر نیست که نامطلوبه و با  هزار و یک کلنجار گرفته می شه. گاهی انتخاب بین خوب و بهتر به مراتب سخت تر از انتخاب بین بد و بدتر می شه. هزار بار هم که سبک سنگین کنی و آن انتخابی را که وزنه خوبیش سنگین تر شده انتخاب کنی باز یک جایی ته دلت، ته ذهنت با آن انتخاب خوب باقی می مانه. اگر اقتصاد علم انتخابه، زندگی خود انتخابه. حالا یک وقت بین بد و بدتر یک موقع بین خوب و بهتر
 ...
 است ....  Conflict of Interests ٢.

هیچ نظری موجود نیست: