۱۳۹۳ اردیبهشت ۱۵, دوشنبه

قصاص در جواب این هفتهاین هفته  [البته با دو هفته تاخیر این پست را می نویسم] به بهانه همه اخباری که این مدت در مورد قصاص و قتل و بخشش و ... داشتیم در مورد احکام قصاص صحبت کردم. این که تا چه حد در جامعه کارایی دارد و چه تبعیضاتی در خود این مجازات حسب دین و جنس قاتل و مقتول و هم چنین نسبت بین قاتل و مقتول و وضعیت مقتول وجود دارد.


دقیقه ١٤:١٥ تا ٣٦:٠٠

لینک برنامه: 
http://www.manoto1.com/videos/45814/vid5050

هیچ نظری موجود نیست: