۱۳۹۳ اردیبهشت ۳۰, سه‌شنبه

تعارض تابعیت و مذهب در جواب این هفته
در آخرین قسمت از این سری برنامه جواب به بهانه اظهارات علی یونسی، دستیار ارشد رئیس‌ جمهور در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی مبنی بر این که "سیاست جمهوری اسلامی تحت فشار قرار دادن پیروان هیچ دین و مذهبی نیست" و هم چنین حکم اعدام ٣٣ زندانی کرد اهل سنت به خاطر تبلیغ مذهبشان به برخی از تبعیضاتی که 
که علیه اقلیت های دینی در برخی از مهم ترین و حساس تربن مشاغل و مناصب دولتی وجود دارد صحبت کردم و همچنین به پارادوکس مذهب و تابعیت در این مشاغل و مناصب اشاره کردم. یعنی در حالی که برای بسیاری از مشاغل و مناصب دولتی مسلمان بودن شرط لازم و ضروری است، ایرانی بودن شرط نیست و به عبارتی می توان این مشاغل و مناصب را به افراد غیر ایرانی واگذار کرد.

دقیقه ٢٢:٤٥ - ٣٥ 

هیچ نظری موجود نیست: