۱۳۹۳ خرداد ۵, دوشنبه

بهترین قصه


یکی بود، یکی نبود. هم خدا بود هم خرما ...

هیچ نظری موجود نیست: