۱۳۹۳ اردیبهشت ۱۵, دوشنبه

"وقایع بند ٣٥٠ اوین از منظر حقوقی" در جواب این هفته

 
 
 
در هفته های گذشته به اندازه کافی در مورد اتفاقات بند ٣٥٠ زندان اوین صحبت شد، من
این هفته فقط در مورد جنبه های حقوقی آن صحبت کردم.


دقیقه ١١:٥٥ - ٣١:١٥

لینک برنامه:
http://www.manoto1.com/videos/45818/vid5082

هیچ نظری موجود نیست: