۱۳۹۳ خرداد ۱۵, پنجشنبه

خیانت

تا چند روز بعد از دیدن این فیلم دائم خواب خیانت می دیدم: خیانت زن به مرد، خیانت مرد به زن، خیانت رئیس گروه به اعضایش، خیانت اعضاء حزب به آرمان های سازمان و ... اصلا به ذهنم هم نمی رسید خیانت این همه انواع و اقسام داشته باشد..

هیچ نظری موجود نیست: