۱۳۹۴ فروردین ۲۰, پنجشنبه

ببین ببین عزیز من که داری خوب می بینی

همیشه فکر می کردم خودم خیلی مثبت بین و نیمه پر لیوان بین و حتی گاهی اوقات سرخوش هستم. کل خانه و وسایلشان در آتش سوخته، در پاسخ پیغامی که برایش فرستادیم نوشته:

we were all doing good thank u so much u guys tho I really appreciate that..I'm actually very impressed with my mom how well she's handling it...please have Radean come to the hotel tho we have a pool and jacuzzi it's so much fun here...

ازش پرسیدم می توانم این اتفاق و پاسخت را در فیس بوکم به اشتراک بگذارم؟ گفت حتما؛ توضیح داد که قبلا اصلا این طور نبوده اما از یک زمانی تصمیم گرفته که فقط نیم پر لیوان را ببینه. ببین ببین عزیز من که داری خوب می بینی ...

هیچ نظری موجود نیست: