۱۳۹۰ اسفند ۲۰, شنبه

دعاي آخر سال

خدایا به ما خوشنامی کورش , دلسوزی داریوش , انصاف انوشیروان ,قدرت شاه عباس ,لیاقت امیرکبیر ,دانایی مصدق , ثروت رفسنجانی عمر جنتی و پر روِيي احمدی نژاد عطا بفرما امین! از متن اصلی دعا که به دستم رسیده بود دو تا عبارت را حذف کردم : یکی " وطن پرستی پهلوی " و دیگری " منش خاتمی" . راستش رو بخواین نسبت به هر دوی آن ها ، هم پهلوی هم خاتمی، موضع ام نه "له" و نه " علیه" بوده ، نه خودم را باهاشون میدونم و نه ضد اشان . هیچ وقت خودم را " خاتمی " ای احساس نکردم ولی هیچ وقت هم نتونستم علیهش باشم. و نمتونم انکار کنم که در دوران ریاست جمهوریش بهایی ها توانستند به دانشگاه برند، قتلهای زنجیره ای متوقف و ریشه اش پیدا شد و اقلا چند تا فیلم خوب اجازه ساخت پیدا کرد وچند تا کتاب خوب هم چاپ شد. احساسم به پهلوی ها هم مشابه همینه . هیچ وقت خودمو " سلطنت طلب "حس نکردم و با هیچ گروه سلطنت طلبی هم رفت و آمد ندارم، ولی دروغ است اگر بگم که یک چیزی ته دلم گر نگرفت وقتی که خبر خودکشی علیرضا پهلوی را به ان صورت شنیدم و یا این که گاهی وقتا حرف ها وسیاست های رضا پهلوی به دلم نمیشینه و بالا رفتنش را در نردبان اپوزیسیون ایران ، دنبال نمیکنم. گاهی فکرمیکنم که شاید و البته " شاید" بهترین گزینه از بین نیروهای اپوزیسیون رضا پهلوی باشه. خاتمی هم "شاید" بهترین گزینه در شرایط فعلی باشه. عکس مربوط به سال تحویل ۳ سال پیشه در خانه عزیزی در هلند.

هیچ نظری موجود نیست: