۱۳۹۰ اسفند ۲۷, شنبه

غذای سوخته

رفتم سر گاز، هم قرمه سبزیم خیلی شور شده بود ، هم برنج ام سوخته بود! یاد دیالوگ بارون فونتانل افتادم در فیلم سابرینا که میگفت: "A woman happily in love, she burns the soufflé. A woman unhappily in love, she forgets to turn on the oven." و باز از آن جا که همیشه یاد گرفته ام که نیمه پر لیوان را ببینم تا نیمه خالی لیوان را ، خدا را شکر میکنم که غذام سوخت ، باز بهتر بود از این که اصلا یادم میرفت زیر گاز را روشن کنم ، حتما " هپیلی این لاوم" خودم خبر ندارم ، فقط مانده که پرتقال فروش را پیدا کنم ....

هیچ نظری موجود نیست: