۱۳۹۱ خرداد ۱۷, چهارشنبه

چند دقیقه درخیابان های لندن در سالگرد تاج گذاری ملکه برتانیا


این پست با چند روز تاخیر منتشر میشود. : در حقیقت مربوط به روز یکشنبه است


امروز، جشن شصتمین سالگرد تاجگذاری ملکه بریتانیا بود. به همین مناسبت مراسم رژه دریایی بر روی رودخانه تیمز از حوالی ساعت  ۲ اجرا شد. خیابان های اطراف رودخانه پر بودند از آدمهایی که یا پرچم بریتانیا را دردست داشتند و یا شال، کلاه و کت اشان را به رنگ پرچم بریتانیا در آورده بودند. البته میدونم که خیلی ها هم مخالف جشنهای سلطنتی و به طور کلی نظام سلطنتی هستند ( ۲۰ در صد مطابق نظرسنجی اعلام شده از بی بی سی )، ولی این ۸۰ در صد که دیگه واقعا سنگ تمام گذاشته بودند امروز. البته حضور ملت همیشه در صحنه مانع از این شد که بتونم مستقیما از کشتی های در حال رژه فیلم یا عکس بگیرم، درعوض سعی کردم بخشی از حال و هوای فضای ان حوالی  را نشان بدم. مراسم البته از صفحه های گماشته شده در اطراف محوطه نیز پخش میشد. ( این چند تا صحنه از ملکه و اطرافیانش را هم ازیکی از همان صفحه ها گرفتم .)
پی نوشت : دوستی میگفت: " خوب شد رفتیم ، دیگه حالا حالاها از این مراسم برگزار نمیشه لندن ". " میگم : " چرا ؟ " میگه  :" کو تا ده سال دیگه که بخواد دوباره سالگرد بگیره و هم چین جشنی برگزار بشه."  یادم میفته که پارسال همین وقتا هم یک مراسمی بود. چی بود ؟ اها، عروسی نوه اش ( شاهزاده ویلیامز). بهش میگم  :  " بابا پارسال هم که یک جشن مفصلی بود برای عروسی نوه اش، حالا خدا را چه دیدی، احتمالا سال بعد هم، آن یکی نوه اش عروسی میکنه ، سال بعدترش هم احتمالا تولد اولین شاهزاده نسل سوم/ چهارم و ..." خلاصه به دلم افتاده که به زودی ( تا یک سال آینده ) دوباره یک جشن مفصل در لندن برگزار میشه ...

هیچ نظری موجود نیست: