۱۳۹۱ تیر ۹, جمعه

My Legal Comments on the functioning of the Judiciary in Iran on VOA

چهارشنبه شب مهمان برنامه " روی خط صدای امریکا " بودم.
موضوع برنامه " عملکرد قوه قضاییه " بود .
 

هیچ نظری موجود نیست: