۱۳۹۱ خرداد ۳۰, سه‌شنبه

در سال روز رفتنت ...

«گریه نکن خواهرم!! در خانه ات درختی خواهد روئید و درختهایی در شهرت و بسیار درختان در سرزمینت و باد پیغام هر درختی را به درخت دیگر خواهد رسانید و درختها از باد خواهند پرسید:

در راه که می آمدی،سحر را ندیدی؟!»

سیمین دانشور ، سووشون

هیچ نظری موجود نیست: