۱۳۹۱ خرداد ۲۹, دوشنبه

این هفته در لندن ...

 سری اول، دادگاه نمادین برای رسیدگی به اعدام های دسته جمعی و گسترده سال های اولیه دهه ۶٠ و قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ ، از امروز( دوشنبه) آغاز گشت و تا جمعه نیز ادامه دارد.
 این دادگاه البته جنبه نمادین داشته و در حقیقت نوعی مستند سازی و پرداختن به روایت قربانیان و بازماندگان قربانیان است. طرح دادگاه، اقتباسی است از دادگاه راسل که در سال ١۹۶۷، علیه جنایات جنگی دولت آمریکا در ویتنام برگزار شد.
جلسات این دادگاه را می توانید به طور مستقیم از این لینک دنبال کنید : 
http://www.irantribunal.com/ASNAD/Livestream.html


هیچ نظری موجود نیست: