۱۳۹۱ بهمن ۱۷, سه‌شنبه

اول باید درسم را تمام کنم ! ..

 این سال آخر که بیشتر باید روی تز ام کار کنم و به خودم قول دادم که هیچ کار دیگه ای نکنم، کلی پیشنهاد پروژه گرفتم که برخی هایشان را هم واقعا دوست دارم ، منتها میدانم این چند ماه دیگر وقتش نیست که همین طوری هم به زور ذهنم را متمرکز می کنم روی این تز لعنتی . بس که در این چند ماه هی لبخند زدم و گفتم " به ، به، چه پروژه خوبی ، چقدر عالی ، فقط متاسفانه در حال حاضر به شدت مشغول تزم هستم و باید درسم را تمام کنم" احساس دختران دم بخت سریال های تلویزیون ایران را پیدا کردم " که اول باید درسم تمام بشه "


  هیچ نظری موجود نیست: