۱۳۹۱ بهمن ۱۳, جمعه

از درد و دل های یک دانشجوی مرحله Writing Up تز

" نوشتن " از خواندن سخت تر آمد پدید ، " ویرایش " از نوشتن بسی " هولناک تر ...
هیچ نظری موجود نیست: