۱۳۹۱ بهمن ۲۶, پنجشنبه

بخش فارسی کتاب خانه ، قطعا جای درس خواندن نیست!یکی از سخت ترین کارهای تز ، قطعا می تواند این باشد که برای پیدا کردن چند تا کتاب به بخش فارسی کتاب خانه سر بزنی و حواست هم ،همچنان جمع کارت بماند و یک دفعه ای کتابی جلویت سبزنشود که پرتت کند به بیست سال پیش ...یا مثلا به طور کاملا اتفاقی به کتاب شعری برنخوری که شاعرش را تا آن لحظه تنها به عنوان کارگردان می شناختی بعد فیل ات یاد تمام فیلم ها و خاطرات آن سال ها بکند ...و الخ . خلاصه تا به کتاب های مورد نظربرسی ، دیگر آخر وقت شده و کم کم باید شال و کلاه کنی .خوب فردا هم روز خدا است ، البته نه در بخش فارسی کتاب خانه ...
هیچ نظری موجود نیست: