۱۳۹۱ بهمن ۱۹, پنجشنبه

Engaged ...

می خواستم روز ولنتاین ( عشاق ) اعلام کنم، ولی هم حلقه هامان امروز رسید، هم جواب ویزای کار علی امروز آمد ...
پس به اندازه کافی برای تقسیم شادی بهانه دارم امروز 

هیچ نظری موجود نیست: