۱۳۹۰ شهریور ۲۰, یکشنبه

یک پایان گیج آور بهتر از گیجی بی پایان ...

گاهی وقتا اینقدر گیج در خطوط و قواعد زندگی ام که فقط به خودم قول میدم تا آخرعمرم هیچ نوع شعاری ندهم....

هیچ نظری موجود نیست: