۱۳۹۰ شهریور ۱۹, شنبه

Consequences...

یک دعای کاملا متفاوت : " خداوندا مرا آن ده که خود بیشتر حال میکنم... ! عواقبشم با خودم... امین." یاد وقتایی میفتم که مامان و بابا گاهی غر میزدند ( و میزنند) و من میگم : " مادر جان/ پدر جان ، یک بار گفتید ، اگر آدم باشم، خوب گوش میکنم و اگر نه هم که عواقبشم با خودم...، بیخودی همدیگر را خسته نکنیم."

هیچ نظری موجود نیست: