۱۳۹۰ مهر ۸, جمعه

آن شراب مگر چند ساله بود؟...

آهنگ وقت های سرخوشی :-)

هیچ نظری موجود نیست: