۱۳۹۱ خرداد ۳, چهارشنبه

اردیبهشت روز مبارزه با هموفوبیا (همجنس گراهراسی)
۲۲ 
سال پیش همین روز ( با چند روز تاخیر البته )، سازمان بهداشت جهانی برای اولین بارهمجنس گرایی را از لیست بیماری های خود حذف و به عنوان یک پدیده طبیعی پذیرفت.
.این ویدئو کاری است از علی عبدی و دوستانش. خواسته که در فضای مجازی به اشتراک بگذاریم.

هیچ نظری موجود نیست: