۱۳۹۱ خرداد ۳, چهارشنبه

کارگاه آموزشی در مورد " اصلاحات قضایی و عدالت در دوره انتقالی" در لندن
این گزارش  "وی او ای " است از کارگاه آموزشی ای که هفته گذشته در لندن شرکت کردم در مورد " اصلاحات قضایی و عدالت در دوره انتقالی" . مقاله من، راجع به نقش قضات در سیستم قضایی ایران و تغییراتی که برای ایجاد رفرم در سیستم قضایی ایران لازم است انجام گیرد ، بود. البته در پنل، به درخواست برگذار کننده، راجع به دانشکده های حقوق در ایران و تفاوت تحصیل در رشته حقوق در ایران در مقایسه با دانشکدهای حقوق کانادا هم صحبت کردم. (  در مورد آخر از تجربه شخصی خودم استفاده کردم).

این هم لینک گزارشی که پونه قدوسی از ورکشاپ لگاتم تهیه کرده در بی بی سی فارسی :  از دقیقه ۴۰ تا ۵۳. 

http://www.bbc.co.uk/persian/tv/2011/04/000001_page2_weekend.shtml

 و این هم لینک مقاله من 


http://tinyurl.com/lg6gnos

provided with subsidies.

هیچ نظری موجود نیست: