۱۳۹۲ فروردین ۲, جمعه

زنده باد زندگی ..
در فیس بوک ام نوشتم " من اگر بودم، اسمش را می گذاشتم شقایق چون که به خاطرش زندگی باید کرد " . به همدردی های مجازی ( لایک هایی که خورد) فکر میکنم . مطمئن ام اگر میدانستند راجع به چه کسی این حرف را زده ام ، خیلی ها لایک که نمی زدند هیچ ،کلی هم طعنه و تکه می انداختند ، [ تازه اگر قضیه به قیل و قال ختم نمیشد و در حد همان تکه پرانی  و متلک تمام میشد.]  لابد یک سری دیگه هم در جوابشان متلک یا حتی دعوای مجازی راه می انداختند. ماشا الله دست به دعوایمان هم که خوبه.  من هم ترجیح میدهم به استناد قاعده " هر راست نشاید گفت " چیزی نگویم و فقط به شقایق های کوچکی فکر می کنم که به خاطرشان زندگی باید کرد.

هیچ نظری موجود نیست: