۱۳۹۲ اسفند ۱۵, پنجشنبه

٨ مارساگر احیانا ٨ مارس در حوالی شهر پیزا در ایتالیا هستید، کنفرانس ما را از دست ندهید. سخنرانی من در مورد دستاورد های 
حقوقی جنبش زنان پس از انقلاب است. به طور خاص در مورد تغییراتی که زنان توانستند در حوزه قانون مدنی ایجاد کنند (از قبیل حضانت، طلاق، کودک آزاری، مهریه و ... ) صحبت خواهم کرد. قدم هایی که هر چند کوچک بوده اند اما نشان از پویایی جنبش زنان با جود تمامی فشارها و سرکوب ها دارد. شیرین عبادی، منصوره شجاعی و مهناز پراکند از جمله سخنرانان این کنفرانس هستند. هم چنین مردانی که در جنبش زنان حضور داشته اند نیز از جمله سخنرانان کنفرانس هستند. کنفرانس به سه زبان ایتالیایی، انگلیسی و فارسی برگزار خواهد شد.

هیچ نظری موجود نیست: