۱۳۹۳ فروردین ۱۰, یکشنبه

این هفته در جواباین هفته در برنامه جواب در مورد اظهارات آقای محسن نذیری، سفیر و نماینده دایم ایران در دفتر سازمان ملل مبنی بر این که اجرای اعدام در ایران تنها محدود به مهمترین جرایم است صحبت کردم. [بحث حقوقی: مجازات مرگ بر طبق ضوابط بین الملل در چه شرایطی قابل اعمال است؟ این ضوابط تا چه اندازه در سیستم حقوقی ایران اعمال می شود؟]

لینک برنامه

http://www.manoto1.com/videos/40376/vid4915
صحبت های من از دقیقه ١٥:١٠ تا ٣٣:٤٥

هیچ نظری موجود نیست: