۱۳۹۲ اسفند ۲۲, پنجشنبه

قدم های کوچک




برای روز زن (٨ مارس) مهمان برنامه من و تو پلاس بودم و در مورد موفقیت جنبش زنان در تغییر برخی از قوانین تبعیض آمیز صحبت کردم: قدم هایی که هر چند کوچک بود اما نشان از زنده بودن جنبش زنان (با وجود تمامی محدودیت ها و 
سرکوب ها) دارد. برنامه را می توانید از طریق این لینک ببینید: 

http://www.manoto1.com/shows/manotoplus/SHOW40/videos/40780/VID4784

هیچ نظری موجود نیست: